Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık kapsamında merkezimizce, kurumların belirlediği çalışanlarına veya tüm çalışanların...

Kurumsal danışmanlık kapsamında merkezimizce, kurumların belirlediği çalışanlarına veya tüm çalışanların birlikte ele alındığı ekolojik sistem incelemesi sonrası ihtiyaca göre birey ve/veya grup odaklı çalışmalar yapılarak çalışanların iş motivasyonu ve aidiyet duygularıyla birlikte ekip/takım çalışmasına uyumlarını geliştirmeyi sağlamaktayız.